Начало
Продукти
Ytuitive Mobile
Pocket NAV
Мобилни устройства
Handheld устройства
Мобилни принтери
Успешни проекти
За нас
Контакти

Успешни проекти

Агри България

Производствена компания
Лабораторен модул

Изграденото приложение се достъпва посредством персонални компютри. Приложението разширява основната ERP система на компанията, тъй като тя не предоставя възможност за изграждане на необходимия модул и функционали. Лабораторният модул служи на потребителите за попълване на резултати от проведени лабораторни анализи. В случай, че лабораторните показания надвишават или не покриват стандартите за качество, се блокира цялата партида на изследваната продукция в основната ERP система, така че да се предотврати експедиция. Модулът се достъпва посредством RFID карти и RFID четци интегрирани към приложението. Целият функционал е добавен, като модул към приложението Ytuitive Mobile.

Лабораторният модул служи на потребителите за попълване на резултати от проведени лабораторни анализи на готовата продукция.

1
Ден

Приемане на изисквания

30
Дни

Реализация и документация

2
Дни

Внедряване

Уеб портал за одобрение на вътрешни поръчки

Изграденото приложение се достъпва посредством мобилни телефони, таблети и персонални компютри. Приложението служи за доставяне на информация към изпълнителните директори на компанията, които от приложението да одобряват бъдещи инвестиции и разходи на компанията отдалечено. Посредством комуникатор изграден от Ytuitive Bulgaria се пренася необходимата информация между основната ERP система и Ytuitive Mobile. Порталът е добавен, като модул към приложението Ytuitive Mobile.

Уеб портала позволява отдалечено одобрение на документи от всяка точка на света с интернет свързаност.

1
Ден

Приемане на изисквания

10
Дни

Реализация и документация

1
Ден

Внедряване

Logiforce Ltd. (United Kingdom)

Дистрибуция на рекламни материали
Изцяло изградена за клиента ERP система

Изградени модули към приложението Ytuitive Mobile, така че да се покрият до основи бизнес процесите на компанията с основна дейност разнос на рекламни материали и брошури. Приложението обслужва голям набор от бизнес процесите на компанията, а именно:
– Въвеждане на основни данни, като артикули, клиенти, пощенски сектори, карти на покритие на разнос, служители и т.н.
– Въвеждане на клиентски поръчки и планиране на разнос на поръчките по периоди.
– Проследяване на служителите, извършващи разноса, посредством GPS на мобилните им телефони. Информацията се съхранява и на база на нея се прави анализ на качеството на доставяне на рекламните материали.
– Изготвяне на доклади към клиентите на компанията с набор от показатели за качеството на разнос.
– Финансови доклади за печалби и разходи на компанията. API функционал за предоставяне на информация към клиентския портал на компанията.

Изградената ERP система се използва всекидневно за управление на всички бизнес процеси на компанията.

5
Дни

Приемане на изисквания

60
Дни

Реализация и документация

5
Дни

Внедряване

Подходящо ли е решението за Вас?

Нека го разберем заедно! При нас консултацията е безплатна!
Попълнете нашия въпросник и ние ще се свържем с Вас.