Начало
Продукти
Ytuitive Mobile
Pocket NAV
Unified System Integrator
Мобилни устройства
Handheld устройства
Мобилни принтери
Успешни проекти
За нас
Контакти

Успешни проекти

Агри България

Производствена компания
Внедряване на ERP системата Microsoft Dynamics NAV 2018

Миграция и внедряване на ERP системата Microsoft Dynamics NAV 2018. В компанията е направена пълна миграция на ERP системата Microsoft Dynamics NAV от версия 5 към версия 2018 на приложението. Всички разработки на компанията са мигрирани към по-новата версия и всички данни също са мигрирани чрез инструменти изградени от нас. Клиента стартира работа без да е необходимо импортирането на начални салда, а спокойно продължи работа като съхрани всички свой стари записи.

Лабораторен модул

Изграденото приложение се достъпва посредством персонални компютри. Приложението разширява основната ERP система на компанията, тъй като тя не предоставя възможност за изграждане на необходимия модул и функционали. Лабораторният модул служи на потребителите за попълване на резултати от проведени лабораторни анализи. В случай, че лабораторните показания надвишават или не покриват стандартите за качество, се блокира цялата партида на изследваната продукция в основната ERP система, така че да се предотврати експедиция. Модулът се достъпва посредством RFID карти и RFID четци интегрирани към приложението. Целият функционал е добавен, като модул към приложението Ytuitive Mobile.

Изградени уеб услуги за интеграция с производствени машини

Изградени уеб услуги с програмен език PHP, интегрирани към внедрената ERP система при клиента. Целта на разработката е да обхване всички производствени процеси в предприятието и да обработка входящата информация от производствените машини. Разработката приема входящата информация, след което я вализира и записва. Информацията се използва в последващ етап за експедиция на готова продукция, проследяване на готова продукция и проследяване на KPI на производствените линии.

КИОСК модул за служителите на компанията

Изграден КИОСК модул за служителите на компанията, в който се идентифицират с карта за достъп. След достъп на приложението, служителите имат достъп до приложение, от което могат да видят оставащи дни отпуск, да създадат нова молба за отпуск и да я подпишат електронно, да направим своята поръчка за храна в ресторанта на компанията, да се запознаят с вътрешните документи на компанията за безопасност и правила за работа и други. Приложението е многоезично и автоматично затваря сесията на потребителя, ако той забрави да го направи. Приложението има пълна интеграция с ERP системата на клиента, от където административния екип одобрява и администрира всички данни.

POS модул за ресторанта на компанията

Изцяло изграден за компанията POS модул за ресторанта на компанията. Всеки служител се идентифицира с картата си за достъп до модула, от където администратор може да проследи поръчката на храна на служителя от внедрения КИОСК и да я предаде. Служителя може да проследи баланса си, натрупан за храна в ресторанта. Изградени са и справки за визуализация на поръчките за храна, реалните продажби с детайли и групиране по различни деноминатори.

Logiforce Ltd. (United Kingdom)

Дистрибуция на рекламни материали
Изцяло изградена за клиента ERP система

Изградени модули към приложението Ytuitive Mobile, така че да се покрият до основи бизнес процесите на компанията с основна дейност разнос на рекламни материали и брошури. Приложението обслужва голям набор от бизнес процесите на компанията, а именно:
– Въвеждане на основни данни, като артикули, клиенти, пощенски сектори, карти на покритие на разнос, служители и т.н.
– Въвеждане на клиентски поръчки и планиране на разнос на поръчките по периоди.
– Проследяване на служителите, извършващи разноса, посредством GPS на мобилните им телефони. Информацията се съхранява и на база на нея се прави анализ на качеството на доставяне на рекламните материали.
– Изготвяне на доклади към клиентите на компанията с набор от показатели за качеството на разнос.
– Финансови доклади за печалби и разходи на компанията. API функционал за предоставяне на информация към клиентския портал на компанията.

Клиентски портал my.logiforce.com

Клиентски портал изцяло интегриран към изградената за клиента ERP система. Всеки клиент на компанията получава достъп до клиентския портал на компанията, от където може да направи нова поръчка, да проследи текущата си поръчка, да види статус на всичките си поръчки и да направи промени. Получава и достъп до инструменти за детайлно маркетингово планиране чрез платформата.

Мобилно приложение за детайлно проследяване на служителите

Изградена изцяло за клиента мобилно приложение, за детайлно проследяване на движението на служителите. Компанията е с основна дейност по доставка на рекламни брошури, в много райони в Обединеното кралство. Мобилното приложение изпраща на всеки 7 секунди сигнал от вградения GPS на мобилното устройство, който позволява да се визуализира пътя изминат от служителя на картата и да се изградят KPI отчети за ефективността на раздаване. Цялата информация е достъпна и на клиентския портал за клиентите на компанията.

Образователен център BRITANICA

Учебен център
Внедряване на ERP системата Microsoft Dynamics NAV 2017

Внедряване и миграция на ERP системата Microsoft Dynamics NAV 2017. Миграцията бе извършена от версия Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, като мигрирахме всички разработки на клиента към новата версия и мигрирахме всички данни на клиента, чрез инструменти изградени от нас. По този начин не се наложи импортирането на начални салда, а клиента продължи работа в системата без прекъсване. Мигрирани бяха над 50 компании в приложението с техните данни и специфики. Пълната миграция бе осъществена за по-малко от 24 часа, след което клиента стартира работа успешно.

CRM система за управление на записванията

Изцяло изградена за клиента CRM система за управление на записванията по различните филилали на компанията. За основа е ползвано приложението Ytuitive Mobile, в което са добавени модули за управление на бизнес процесите на клиента. От приложението, административният екип проследява всички записвания за филила, за който отговарят, проследяват учебници, които трябва да бъдат предадени, следят за неплатени вноски и много други. CRM приложението е напълно интегрирано към внедрената ERP система Microsoft Dynamics NAV.

Клиентски портал

Клиентски портал изграден изцяло за целите на компанията. Всеки клиент на компанията получава достъп до клиентския портал, от където лесно може да се запише за учебен курс, да поръча необходимите му учебници за обучението или да заплати учебния си курс. Приложението е изцяло интегрирано към внедрената ERP система на клиента и всички заявки на клиентите се отразяват и в системата.

BRITANICA Park School

Частни училища
Клиентски портал

Клиентски портал изграден изцяло за целите на компанията. Всеки родител на ученик в училището получава достъп до клиентския портал, от където лесно може да поръча храна за детето си от предварително изградено здравословно меню, да види записванията на детето си за спортни мероприятия и учебни занимания и да направи плащане за учебни материали и обучение. Приложението е изцяло интегрирано към внедрената ERP система на клиента и всички заявки на клиентите се отразяват и в системата.

Zalli CALZEDONIA Group

Производство на текстилни продукти
Портал за отчитане на подизпълнители

Изцяло изграден за клиента портал, към който имат достъп подизпълнителите на компанията. Чрез портала доставчиците лесно преглеждат операциите, които имат да извършат, продукцията, която трябва да реализицар, отчитат операциите, които са извършили и готовата продукция, която са реализирали. Приложението е напълно интегрирано с ERP системата на клиента, така че всички данни от доставчиците да са видими в системата и да подлежат на последваща обработка.

Bolan Bulgaria

Производство на текстилни продукти
Доработка на внедрената ERP системата Dynamics NAV

Извършихме множество доработки на внедрената при клиента ERP система Microsoft Dynamics NAV, които да покрият изцяло бизнес процесите на клиента. Извършените доработки на приложението позволяват на клиента да проследява по-детайлно производствените си процеси, изградени множество справки в приложението

Система за управление на склада

Внедряване на системата за управление на склада PocketNAV. За клиента е преработено приложението, така че да покрива най-добре бизнес процесите на клиента. Бизнес процесите, които покрива приложението са получаване на стоки от покупка, експедиция на готова продукция, засклаждане на високостелажен склад, отчитане на готова продукция, отчитане на консумация в производството, печат на етикети от мобилни принтери, генериране на партиди и сериини номера при засклаждане и много други.

Подходящо ли е решението за Вас?

Нека го разберем заедно! При нас консултацията е безплатна!
Попълнете нашия въпросник и ние ще се свържем с Вас.