Начало
Продукти
Ytuitive Mobile
Pocket NAV
Мобилни устройства
Handheld устройства
Мобилни принтери
Успешни проекти
За нас
Контакти

Ytuitive Mobile

Основните причини, поради които клиентите ни избират Ytuitive Mobile:

Искат да оптимизират бизнес процесите си;

Искат да постигнат висока продуктивност;

Искат да намалят разходите;

Получават качествен софтуер и поддръжка;

Ytuitive Mobile е приложение, към което може да се добавят лесно модули за управление на различни бизнес процеси. Всички функции на приложението работят на персонални компютри, таблети и мобилни телефони без никакви ограничения. Приложението е уеб базирано, като лесно се адаптира към Вашата необходимост и Ви предоставя лесно и бързо решения.

Ние ще отговорим най-добре на Вашата необходимост с

Основна ERP Система

Имате нужда от ERP система разработена спрямо Вашите бизнес процеси

Разширяване на текущата ERP система

Към Вашата ERP система не може да бъде добавен функционал, така че да отговори най-добре на Вашата необходимост

Осигуряване на мобилен достъп

Ако имате необходимост от мобилен достъп до основната си ERP система

Интеграция между бази данни

Ако Ви трябва средство за комуникация между две различни системи, която не може да бъде изградена директно между тях

Подходящо ли е решението за Вас?

Нека го разберем заедно! При нас консултацията е безплатна! Попълнете нашия въпросник и ние ще се свържем с Вас.

Процесът по внедряване на решението Ytuitive Mobile протича по следния начин:

Ако имате необходимост от ERP система разработена спрямо Вашите бизнес процеси
1
+
Създаваме нова база данни, която да съхрани всички Ваши данни, и която най-добре да отговаря на Вашите изисквания
2
+
Добавяме модул администрация, за да може лесно да се извършват промени по приложението в зависимост от Вашата необходимост
3
+
Изграждаме всички необходими модули за обхващане на бизнес процесите на компанията
4
+
Изграждане на форми за преглед и редакция на информация
5
+
Добавяне на функционални бутони за управление на съдържанието
6
+
Добавяне на функционален код за проверка на въведените данни в системата, които да отговарят за консистенцията на базата данни
7
+
Добавяне на графики и справки
8
+
Изграждане на работно табло за всяка потребителска роля, така че да достига лесно до процесите, за които отговаря
9
+
Изграждане на функционали за експортиране на данни, ако е необходимо
10
+
Изграждане на функционали за импортиране на данни, ако е необходимо
11
+
Интеграция с външни приложения, ако е необходимо
Към Вашата ERP система не може да бъде добавен функционал, така че да отговори най-добре на Вашата необходимост
1
+
Осъществяваме връзка към базата данни на Вашата ERP система
2
+
Изграждане на дизайн и на всички необходими функционали, спрямо бизнес процеса, който е необходимо да бъде обхванат
3
+
Изграждане на форми за преглед и управление на информацията
4
+
Добавяне на функционален код за проверка на въведените данни в системата, които да отговарят за консистенцията на базата данни

Част от реализираните ни проекти

Агри България

Производствена компания

Лабораторен модул

Изграденото приложение се достъпва посредством персонални компютри. Приложението разширява основната ERP система на компанията, тъй като тя не предоставя възможност за изграждане на необходимия модул и функционали. Лабораторният модул служи на потребителите за попълване на резултати от проведени лабораторни анализи. В случай, че лабораторните показания надвишават или не покриват стандартите за качество, се блокира цялата партида на изследваната продукция в основната ERP система, така че да се предотврати експедиция. Модулът се достъпва посредством RFID карти и RFID четци интегрирани към приложението. Целият функционал е добавен, като модул към приложението Ytuitive Mobile.

Уеб портал за одобрение на вътрешни поръчки

Изграденото приложение се достъпва посредством мобилни телефони, таблети и персонални компютри. Приложението служи за доставяне на информация към изпълнителните директори на компанията, които от приложението да одобряват бъдещи инвестиции и разходи на компанията отдалечено. Посредством комуникатор изграден от Ytuitive Bulgaria се пренася необходимата информация между основната ERP система и Ytuitive Mobile. Порталът е добавен, като модул към приложението Ytuitive Mobile.

Транспортен модул

Изграденото приложение се достъпва посредством таблети и персонални компютри. От мобилните служители на компанията се попълва информация за входящия и изходящия тежкотоварен транспорт. Попълва се информация относно чистотата на превозните средства, оборудването им, поръчките, които ще се експедират или поръчките, по които се доставят суровини. Функционалът позволява и попълване на полученото или количеството, което ще се експедира. Приложението е свързано към основната ERP система на компанията, като всички данни се използват на по-късен етап в основната ERP система. Целият функционал е добавен като модул към приложението Ytuitive Mobile.

Logiforce Ltd. (United Kingdom)

Дистрибуция на рекламни материали

Изцяло изградена за клиента ERP система

Изградени модули към приложението Ytuitive Mobile, така че да се покрият до основи бизнес процесите на компанията с основна дейност разнос на рекламни материали и брошури. Приложението обслужва голям набор от бизнес процесите на компанията, а именно:
– Въвеждане на основни данни, като артикули, клиенти, пощенски сектори, карти на покритие на разнос, служители и т.н.
– Въвеждане на клиентски поръчки и планиране на разнос на поръчките по периоди.
– Проследяване на служителите, извършващи разноса, посредством GPS на мобилните им телефони. Информацията се съхранява и на база на нея се прави анализ на качеството на доставяне на рекламните материали.
– Изготвяне на доклади към клиентите на компанията с набор от показатели за качеството на разнос.
– Финансови доклади за печалби и разходи на компанията. API функционал за предоставяне на информация към клиентския портал на компанията.

Fashion Gallery Stores

Търговия с текстилни продукти

Warehouse management system интегриран към Dynamics NAV

Изградени модули към приложението Ytuitive Mobile, така че лесно да се извършват бизнес процеси от мобилните потребители на компанията. Приложението позволява, чрез сканиране на баркод да се извършват:
– Получаване на артикули по поръчки за покупка
– Получаване и експедиция по поръчки за трансфер
– Извършване на инвентаризация на складови площи
– Създаване на нови артикули в централния склад на компанията и печат на самозалепващи етикети
Към приложението е добавен и функционал, чрез който да се ограничат потребителите, така че да могат да извършват процеси, свързани само към складовете, за които отговарят.

Нека разберем подходящо ли е решението за Вас!

Нека направим това заедно! При нас консултацията е безплатна! Попълнете нашия въпросник и ние ще се свържем с Вас.